Графичен дизайн

Графичният дизайн е процес при който на визуалната информация се придава форма и стуктура. Той съчетава художествено-изобразителните и полиграфическите средства за оформянето на печатните материали. От особена важност за окончателния вид на продукта е композирането и обединяването на отделните елементи – текст, шрифт, изображения. Познаването на различните етапи на производството е важно за успешната комуникация между възложителите и изпълнителите на печатни издания. Вашата идея ще бъде изработена с внимание към детайла независимо от мащаба на поръчката.

Предпечатна подготовка

След одобрението на графичния дизайн се преминава към предпечатната подготовка на изделието (каталози, книги, брошури и т.н.) За него са необходими различни софтуерни продукти, с които се обработват файловете със снимки и текст. Странират се, правят се компютърни монтажи и се цветоотделят. Така подготвените файлове се препращат към CTP (Computer To Plate).